Rod Dolinka

Rodzinny Ogród Działkowy „Dolinka”
we Wrocławiu

Naszą misją jest:
  • zaspokajanie potrzeb wypoczynku, czynnej rekreacji i racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego rodzinom społeczności lokalnej
  • integracja rodziny wielopokoleniowej poprzez wspólne działkowanie w warunkach sprzyjających wszechstronnej aktywności prozdrowotnej
  • integracja społeczna i międzypokoleniowa seniorów poprzez aktywne uczestnictwo w życiu Ogrodu dające świadomość przynależności do grupy i bycia potrzebnym, pozwalające budować dobre relacje z ludźmi w średnim i młodym wieku
  • umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby żywieniowe pod okiem doradców Społecznej Służby Instruktorów Ogrodowych
  • podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez uczestnictwo w  programie poprawy warunków ekologicznych w gminie Wrocław.